Obsługa informatyczna firm

Świadczymy usługi techniczne i wsparcie informatyczne dla firm, które nie posiadają własnego zespołu IT lub chcą rozszerzyć swoje zasoby techniczne. Oferujemy szeroki zakres usług, aby zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i efektywność infrastruktury informatycznej swoim klientom.

Usługi świadczone w ramach obsługi informatycznej:

01

Helpdesk i wsparcie techniczne

Oferujemy pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, sieciami i innymi aspektami informatycznymi. Pomoc może być zdalna lub w formie wsparcia na miejscu.

02

Monitorowanie systemów

Stałe monitorowanie infrastruktury informatycznej klienta, aby wykrywać potencjalne problemy, awarie lub zagrożenia, zanim wpłyną one na działanie firmy.

03

Zarządzanie siecią

Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie sieci komputerowych, w tym routerów, przełączników, zapór ogniowych i innych urządzeń sieciowych.

04

Bezpieczeństwo informatyczne

Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed zagrożeniami cybernetycznymi, w tym instalowanie i konfigurowanie oprogramowania antywirusowego, firewalli, monitorowania logów i wykrywania intruzów.

05

Zarządzanie danymi i backup

Utrzymywanie regularnych kopii zapasowych danych, zarządzanie nimi oraz zapewnienie ochrony przed utratą danych.

06

Aktualizacje

Regularne aktualizacje oprogramowania, systemów operacyjnych i aplikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.

07

Wirtualizacja i chmura

Wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami wirtualizacji oraz usługami chmurowymi dla klientów, co może pomóc w optymalizacji zasobów i obniżeniu kosztów operacyjnych.

08

Administracja serwerami

Zarządzanie serwerami firmowymi, w tym ich konfiguracją, monitorowaniem, naprawą i aktualizacjami.

09

Szkolenie pracowników

Organizacja szkoleń i wsparcie dla pracowników w obszarze technologii informatycznych i bezpieczeństwa.

© 2024 Sklep Komputerowy MiSHeK. Designed by Gazetki expert